Ambachtelijk werk

Kent u ze nog? De klompenmakers, de mandenvlechters en de bezembinders? Van boeken of plaatjes van vroeger? Ambachten zijn zeldzaam geworden anno 2022. Door de komst van de industrie ontstond efficiënte massaproductie. Kwantiteit kreeg de voorkeur boven kwaliteit. Daardoor leek het met de ambachtelijke kwaliteit gedaan. Vroeger waren gildes niettemin aan de orde van de dag. Ambachtslieden wisselden hun kennis en ervaring met elkaar uit. Om de ambachtelijke kwaliteit te waarborgen.

Lezen heeft ook iets ambachtelijks. Iedere keer als u tekst tot u neemt vindt iets bijzonders plaats. Lezen vereist, net als een ambacht, vakmanschap en heeft oude degelijkheid. Niet voor niets spreekt men ook wel van de ‘kunst van het lezen’. Om enkele ‘kunsten’ te noemen: scherpzinnigheid, verbeeldingskracht, geheugen, concentratie, analyserend en reflecterend vermogen. Lezen is meer dan het louter en alleen bekijken van tekst.

Een vraag die opkomt: behoort lezen ook tot de categorie van ‘verloren’ ambachten? Of bestaat het nog wel als zodanig, maar zien we het niet meer als een ambacht? Gaat de kwantiteit van de huidige aanstormende informatiestromen ten koste van de kwaliteit van het lezen? Allemaal relevante vragen. Een ding is zeker: door het lezen van de onderstaande update over onze SGPJ-commissie krijgt u de kans het lezersambacht in leven te houden.

De achterliggende periode

Als SGPJ-commissie mochten we de afgelopen periode weer veel ambachtelijk werk verrichten. Denk aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. We dachten mee met het verkiezingsprogramma en maakten zelfs een eigen jongerenparagraaf. Op basis van de enquête die we reeds met u deelden bedachten we een aantal relevante jongerenpunten. Verder brachten we op verschillende manieren via de digitale snelweg de verschillende verkiezingsthema’s voor het voetlicht. Tot slot lieten we ons zien bij vier kerkelijke jongerenverenigingen. Vooral de laatste activiteit zorgde voor interactie. Het resultaat: goede gesprekken, veel enthousiasme en nieuwe geïnteresseerden.

Het is belangrijk om niet als jongere met een mond vol tanden te staan in een onchristelijke maatschappij. Bijvoorbeeld als een seculiere collega naar jouw mening vraagt over abortus. Onmisbaar is te weten wat er speelt, om te weten wat je vindt en om te weten waarom je iets vindt. Altijd is onze boodschap: blijf op de hoogte van de politieke ontwikkelingen, bezie hoe je als christen Bijbels-gefundeerd moet staan tegenover maatschappelijke vraagstukken. Met andere woorden: lees…!

Informele activiteiten

Twee andere activiteiten passeerden eveneens de revue. Als eerste organiseerden we 21 mei een carpoolactie voor de SGP-jongerendag. Met een groep reisden we af naar Utrecht. Het thema was: ‘Jouw veiligheid in gevaar?!’. Het was intrigerend om vanuit alle hoeken van het land jongeren te ontmoeten die warm zijn voor christelijke politiek. Een rijke ervaring!

Een ander noemenswaardige activiteit was onze informele avond van 24 juni. Meer dan vijftig jongeren kwamen naar een mooie locatie in Oud-Alblas. Het was een waardevol samenzijn. Onder het eten beluisterden we een politieke pitch van Ardjan Boersma. Hierin liet hij zien dat politiek juist voor jongeren belangrijk is, omdat het gaat over de toekomst. Een flink aantal jongeren liet dezelfde avond blijken dat ze daarmee instemden en werden lid van de SGPJ. Een aanbevelenswaardige manier om direct van de actuele politiek op de hoogte te blijven.

De aankomende periode

Vanzelfsprekend blijft onze commissie de aankomende tijd niet stilzitten. Voortdurend denkt onze commissie na over nieuwe manieren om christelijke politiek en jongeren te verbinden. Richting oud en nieuw hopen we (inmiddels traditie) een eindejaarsactie te organiseren, D.V. Verder hebben we nog een aantal andere acties in petto. Van groter en kleiner kaliber. Het zou zomaar kunnen dat we de volgende editie van Schriftelijk nieuws hebben te melden. De alomvattende boodschap van dit stukje is daarom: blijf lid van het lezersgilde…

Bron: ‘Schriftelijk’ (december 2022)

Jan-Dirk van Elzelingen
Jan-Dirk van Elzelingen

Terug naar overzicht