Brief regenboogvlag aan gemeenteraad Alblasserdam

Aan: Fracties van de gemeenteraad te Alblasserdam

Alblasserdam, oktober 2020

Geachte gemeenteraad van Alblasserdam,

‘Alblasserdam gaat regenboogvlag hijsen; meerderheid raad stemt in met motie’, kopte Alblasserdamsnieuws op dinsdag 29 september. Verontrust en bezorgd heeft de Alblasserdamse SGP-jongerencommissie kennisgenomen van dit bericht. Door het instemmen van de meerderheid van de raad met deze motie wordt aan dit internationale symbool van homo-emancipatie ook in ons dorp een centrale plaats toegekend. Geen verrassende, maar wel een dubieuze stap.

Wanneer is de regenboogvlag in deze hoedanigheid eigenlijk ontstaan? In 1978 werd de vlag voor het eerst gebruikt als uithangbord van de LHBTI-gemeenschap. Zo wordt tot op de dag van vandaag met deze regenboogvlag uiting gegeven aan de meest uiteenlopende identiteitsvormen. De visie die hiermee wordt uitgedragen is een compleet andere dan de klassieke Bijbelse zienswijze. Het regenboogsymbool heeft een andere, oudere afkomst.
Waar komt de regenboog zelf dan vandaan? ‘Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken van het verbond tussen Mij en tussen de aarde’, sprak God tot Noach. Dit is de boodschap die al eeuwenlang in Alblasserdamse kerken klinkt en ook voor elke Alblasserdammer van betekenis kan zijn. Gods trouw, in het kader van wat Hij van ons vraagt in Zijn Woord.

Het doet ons dan ook pijn dat wat eens het symbool van Gods trouw was, nu verworden is tot een vlaggendecoratie van lege symboolpolitiek. Het huwelijk, eens door God ingesteld als een uniek verbond tussen man en vrouw, wordt met de regenboogvlag gedegradeerd tot een lege huls.
Zijn we hiermee als SGP-jongeren intolerant? Integendeel! Wij gunnen iedere Alblasserdammer een veilige leefomgeving en daarom keuren we iedere vorm van geweld af, om welke doelgroep het dan ook gaat. Dat zijn de waarden die we als (christelijke) jongeren willen zien in het Alblasserdam van de toekomst. Echter, dit zou niet ten koste mogen gaan van het naleven van de christelijke normen en waarden in ons dorp.

We hopen dat u begrijpt dat wij daarom het feit én de manier afkeuren waarop deze beslissing tot stand is gekomen.

Met vriendelijke groet,

SGP-jongeren Alblasserdam-Papendrecht

[maxbutton id=”2″]