Een stukje van de wijsheid van Salomo

Dat is wat de nieuwe voorzitter van de SGP-jongeren, Arie Rijneveld, de jongeren toewenste in zijn speech tijdens de afgelopen ledenvergadering van de SGP-jongeren. Deze wijsheid moet niet verward worden met slimheid, IQ, of inzicht. Nee, Salomo is niet persé hoogbegaafd. Hij is vooral wijs in de wegen van de Heere. Deze wijsheid wensen we alle volwassen en jeugdige Alblasserdammers toe.

Het bezoek aan de landelijke ledenvergadering van de SGP-Jongeren was één van de vele bezigheden van de afgelopen maanden. We hebben op deze vergadering mee mogen stemmen over moties, beleid en een nieuw landelijk bestuurslid. Ook is er een nieuwe voorzitter definitief geïnstalleerd, Arie Rijneveld. Hij was sinds het vertrek van de vorige voorzitter, Willem Pos, interim-voorzitter, maar mocht nu definitief het stokje overnemen. Wij mochten getuigen zijn van zijn maidenspeech waarin hij de nadruk legde op de afhankelijkheid van de Heere, die er ook bij de SGP-Jongeren moet zijn. Naast het nuttige gedeelte was het ook erg gezellig met elkaar en zijn er leuke gesprekken gevoerd. Deze ledenvergaderingen zijn vrij toegankelijk voor iedere SGP-Jongere of combi-lid. Je hoeft dus geen lid te zijn van onze plaatselijke commissie om mee te mogen. Alvast voor de volgende keer, van harte uitgenodigd!

Naast de activiteiten van de landelijke SGP-Jongeren zijn wij ook actief geweest op lokaal niveau. Op uitnodiging van de fractie mochten wij een fractievergadering bijwonen. De uitnodiging en goede sfeer tijdens de vergadering zijn door onze commissie erg gewaardeerd. Zodoende hebben we al een beetje kennis met elkaar gemaakt. Het officiële kennismakingsmoment ligt nog in het verschiet. Naast de fractievergadering is er door een afvaardiging ook een raadsvergadering bezocht, waar de begroting voor 2020 behandeld werd. Ook dit bijwonen was op uitnodiging van de fractie. Het was mooi om te zien hoe de SGP-fractie met een inhoudelijk sterke inbreng een positieve kracht was binnen deze vergadering.

Daarnaast hebben we als commissie deelgenomen aan de Mars voor het Leven in Utrecht. Op een waardige manier hebben we samen met ongeveer elfduizend anderen het christelijke stemgeluid laten horen en een statement gemaakt tegen de 30.000 abortussen(!) per jaar. Naast bidden voor deze duizenden ongeboren levens was het meelopen in deze mars het minste wat we als commissie konden betekenen voor deze kinderen. Het is jammer dat de invulling van het programma van de mars evangelisch getint is. Dit zou ook de reden kunnen zijn waarom reformatorisch Nederland ondervertegenwoordigd is in de Mars voor het Leven. Toch zouden we de oproep willen doen om toch te komen. Het gaat namelijk over een kernzaak, deze duizenden moorden per jaar wegen niet op tegen de evangelische tint van het programma. Daarbij komt, dat als er meer reformatorische mensen zouden komen, er beter rekening zal worden gehouden met ‘onze’ groep. Het is dus een wisselwerking.

Ten slotte wordt er binnen de commissie ook druk geregeld. Op D.V. 7 december hopen er een aantal commissieleden de +16 jeugdvereniging van de GerGem in Alblasserdam te bezoeken. Wij hopen, zij aan zij met de fractie, de jongeren in te lichten over, en warm te maken voor het politieke werk. Ook zijn de voorbereidingen in volle gang om D.V. 14 februari een debatavond te regelen over veiligheid. Meer informatie volgt hierover via onze website, sgpjap.nl en via onze social mediakanalen. We verklappen al wel dat er iemand uit de Tweede Kamerfractie naar Alblasserdam zal komen. We hopen als commissie jullie dan allemaal te ontmoeten. Tot dan!

Bron: ‘Schriftelijk’ (december 2019)

[sexy_author_bio]

[maxbutton id=”2″]