Een taart voor Woord en Daad

ALBLASSERDAM – Woord en Daad Alblasserdam krijgt een eigen kringloopwinkel. Momenteel wordt er hard geklust op de locatie. Twee commissieleden gingen langs bij de klussers en verrasten hen met taart.

Er wordt sinds begin dit jaar hard gewerkt om de kringloopwinkel te realiseren. Met hulp van tientallen vrijwilligers probeert het plaatselijke Woord-en-Daadcomité de winkel te realiseren. Met een kringloopwinkel wil het comité een plek opzetten die duurzaam omgaat met spullen en tegelijk ontmoeting faciliteert. Ook zijn de opbrengsten bestemt voor een project van Woord en Daad.

De landelijke organisatie Woord en Daad heeft meer dan 53.000 betrokken donateurs en werkt samen met 36 partnerorganisaties. Ze werkt wereldwijd in 22 landen voor kwetsbare groepen. Via programma’s zet de groepering zich in om hen een zelfstandig bestaan te geven. Om zo vorm te geven aan een menswaardig bestaan voor armen en rijken en kansen om armoede te overstijgen.

De SGPJ-commissie juicht deze initiatieven toe en toont graag haar steun door middel van een ‘smakelijk’ gebaar. Wat mooi dat vrijwilligers zich op deze manier inzetten voor een beter leven van de verre naaste!

[rl_gallery id=”1313″]

[maxbutton id=”1″]