Jeugdige stemming

‘Er is zelfs gezegd dat democratie de slechtste staatsvorm is, op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn geprobeerd’. Deze woorden van de welbekende Winston Churchill zetten aan het denken. In een tijd waarin spanning rondom vrijheden en meerderheidsbesluiten prominenter aanwezig lijkt te zijn. Sommigen huldigen directe democratie als ideaal: het volk besluit zonder omwegen zelf.

Het zou u zomaar kunnen doen denken aan het antieke Griekenland. Solōn was het die door hervormingen de volksvergadering (ekklèsia) vanaf 594 v. Chr. toegankelijker maakte voor ‘het volk’. Allerlei slechte en minder slechte varianten wisselden elkaar af door de stormen van de tijd. Vaak met de ‘wil van het volk’ als stip op de horizon. Een welbekende variant om deze ‘wil’ te peilen is u niet onbekend: de enquête. Een onderzoek naar de opinie van een bepaalde doelgroep.

Vanaf het einde van 2020 tot en met het begin van 2021 heeft onze SGPJ-commissie zo’n peiling gehouden onder de Alblasserdamse SGPJ-leden. Het doel hiervan was om de mening van hen over een aantal lokale thema’s in kaart te brengen. In het volgende stukje vertel ik u iets over onze onderzoeksmethode en neem ik u mee langs een aantal wetenswaardige resultaten.

Methode

De enquête is uitsluitend onder onze Alblasserdamse SGPJ-leden afgenomen. Verder is ervoor gekozen om alleen de leden met de leeftijd van 15 tot en met 28 jaar te ondervragen. Met die vereisten in het achterhoofd konden we 66 jongeren bereiken met onze enquête. Daarvan heeft uiteindelijk 33 van hen de enquête volledig ingevuld.

De enquête bestaat uit 37 meerkeuzevragen en 3 open vragen. De meerkeuzevragen hadden vijf verschillende antwoordopties: helemaal oneens, gedeeltelijk oneens, neutraal, gedeeltelijk eens of helemaal eens. De vragen waren verdeeld over 8 categorieën waar jongeren tegenwoordig een mening over kunnen hebben. Respectievelijk waren dat ‘Veiligheid’, ‘Verkeer, infrastructuur en OV’, ‘Gezondheidszorg’, ‘Milieu en milieubewustzijn’, ‘Politiek’, ‘Accommodaties’, ‘Gedeelde leefomgeving’ en ‘Sociale cohesie, identiteit en onderwijs’.

Resultaten

Bij het analyseren van de data bleek dat bij een groot gedeelte van de meerkeuzevragen geen duidelijke meerderheid eens of oneens was. Zeker omdat het aantal respondenten niet bijzonder groot was, moeten we oppassen met het doen van overhaaste conclusies. Leest u mee met een aantal opvallende resultaten? Onder dit bericht vindt u de details in zes cirkeldiagrammen.

In het verleden kregen we in Alblasserdam wel eens te maken met vandalisme. Uit de enquête blijkt dat een flinke meerderheid van meer dan 70% van de jongeren zich zorgen maakt over de toename van vandalisme in ons dorp. Camera’s als oplossing om de veiligheid te verhogen kan op steun reken van bijna 60% van de respondenten.

Tekenend voor de afgelopen tijd was uiteraard de coronacrisis. Een volle 70% voelt zich veilig in ons dorp als het gaat om het lokale besmettingenaantal. Als gevolg van de crisis werd vuurwerk tijdens de jaarwisseling verboden om hulpverleners te ontlasten. Dit wakkerde de discussie aan over een definitief verbod. Van de jongeren geeft 70% te kennen dat een beperking op het afsteken van vuurwerk gewenst is.

‘De jeugd vertrekt omdat ze ontevreden zijn over de accommodaties in ons dorp’, zo luidt de bewering die je wel eens hoort. Onze enquête biedt een alternatief geluid. Als het gaat om natuurrecreatie is 67% tevreden met de aanwezige mogelijkheden. Daar komt bij dat maar liefst 91% zichzelf een Alblasserdammer voelt.  

Elke dag zijn veel jonge Alblasserdammers in het verkeer. Een van de meerkeuzevragen vroeg naar de verkeerssituaties die verbetering vereisen. Naar voren kwam de kruising bij de Dam ter hoogte van ‘Le Barrage’ en het kruispunt Plantageweg-Van Eesterensingel. Ook benadrukten velen de drukte op de uitgangswegen.

Kortom, de Alblasserdamse SGP-jongeren laten van zich horen. Met de campagne in het vooruitzicht zal het daar niet bij blijven. Deze ‘jeugdige stemming’ biedt in ieder geval mooi materiaal voor het aanstaande verkiezingsprogramma. Democratie is toch zo slecht nog niet.

[rl_gallery id=”1727″]

Bron: ‘Schriftelijk’ (september 2021)

[sexy_author_bio]

[maxbutton id=”2″]