Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Dit gezegde beweert dat de jeugd een waarborg is voor de toekomst. In het kader daarvan mag ik u melden dat het toekomstperspectief van SGP Alblasserdam verbeterd is. D.V. september 2019 hoopt er een lokale commissie van de SGP-Jongeren van start te gaan in Alblasserdam. Deze commissie zal de naam dragen: Lokale commissie Alblasserdam-Papendrecht. Het werkgebied betreft – niet geheel verrassend – Alblasserdam en Papendrecht.

Een scherpe lezer merkt terecht op dat er al SGP-Jongeren actief waren in deze regio. Door de nieuwe gemeente Molenlanden werd het werkgebied van deze lokale commissie echter zo groot, dat de SGP-Jongeren besloten om nieuwe en enthousiaste commissieleden te werven. Deze leden zouden een nieuwe commissie op kunnen starten in Alblasserdam en Papendrecht. De ‘oude’ commissie krijgt gemeente Molenlanden als werkgebied en vertrekt zodoende uit Alblasserdam.

Enthousiaste nieuwe leden heeft de SGP-Jongeren organisatie gevonden. Door een belactie waren er maar liefst zeventien geïnteresseerde jongeren. Na een informatieve avond, die bedoeld was om alle toekomstige leden te informeren over het reilen en zeilen van een dergelijke commissie, gaven alle jongeren aan verder te willen gaan. Dit grote enthousiasme heeft zelfs de landelijke SGP-Jongeren organisatie verbaasd. Ik heb me laten vertellen dat deze nieuwe commissie de grootste is van alle bestaande lokale commissies.

De nieuwe commissie bestaat uit scholieren, studenten en werkenden tussen de 17 en 22 jaar, die door middel van activiteiten een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Deze activiteiten zullen bestaan uit het beleggen van informatieve avonden en het houden van ludieke acties. Deze activiteiten hebben als doel om leden te binden en niet-leden te enthousiasmeren voor deze politieke jongerenorganisatie. Op die manier hopen we de reputatie van de SGPJ en van de partij waar zij van uit gaat, hoog te houden in Alblasserdam.

De commissie en de lokale SGP-fractie hopen goed contact met elkaar te onderhouden. Er zal een vertegenwoordiger van SGP-Alblasserdam de commissievergaderingen bijwonen om de banden warm te houden en de lijntjes kort. Zo kan de commissie met vragen altijd bij de fractie terecht. Daartegenover staat dat de commissie in tijden van verkiezingen waar dat nodig is een helpende hand zal toesteken.    

U hoort nog van ons!

Bron: ‘Schriftelijk’ (augustus 2019)

[sexy_author_bio]

[maxbutton id=”2″]